Tävlingsvillkor – Sweet Potatoes of North Carolina

Tävlingsvillkor

Regler och villkor för tävlingen på sociala medier som organiseras av North Carolina SweetPotato Commission, där två prispaket lottas ut den 1 juni 2022. Paketen består av:

  • 2x PHILIPS HD 9762/90 Airfryer XXL Avance
  • 2x lådor sötpotatis från North Carolina

1. INLEDNING

I denna utlottning har deltagare möjlighet att vinna två prispaket. Hur deltagandet i utlottningen går till beskrivs i dessa officiella villkor. Denna utlottning genomförs av mk2 gmbh i samarbete med North Carolina SweetPotato Commission.

Utlottningen arrangeras och genomförs av mk² gmbh (”arrangör”). mk2 gmbh är registrerat i Tyskland. Företagets huvudkontor ligger på följande adress:

mk² gmbh
Oxfordstraße 24
D-53111 Bonn

Verkställande direktör: Maria G. Kraus
Bolagsregister: Amtsgericht Bonn
Registernummer: HRB 8854
USt-ID-Nr.: DE 812 960 610

Arrangören kan ändra dessa villkor när som helst och utan föregående meddelande genom att publicera de ändrade villkoren på webbsidan. Alla ändringar eller modifieringar träder i kraft när de publiceras. Det är deltagarens ansvar att regelbundet hålla sig informerad om eventuella ändringar.

2. TÄVLINGSPERIOD OCH VINST

Tävlingen är en kampanj som äger rum som en del av händelsen International SweetPotato Week. Priset som kan vinnas är det pris som publiceras på Facebook- och Instagram-sidorna samt på webbsidan. Det är möjligt att delta varje dag under evenemanget från kl. 00:00 till kl. 23:59 centraleuropeisk tid (CET). Vinnarna dras den 1 juni 2022.

Vinnarna dras slumpmässigt bland alla deltagare i tävlingen. Vinnarna meddelas personligen via e-post av en mk²-representant. Deltagare ansvarar för att deras angivna adress är korrekt. Tillkännagivandet av vinnarna sker utan garanti. Kontant utbetalning eller överlämning av priset till en annan person, inklusive rättsmedel, är uteslutet.

Varje deltagare erkänner att utlottningen inte är kopplad till Facebook, Instagram eller tillverkaren av de enskilda priserna och inte på något vis sponsras, stöttas eller organiseras av Instagram, Facebook eller tillverkaren. Deltagare ska hålla Instagram, Facebook och tillverkaren av priset fria från allt ansvar eller åtaganden som berör eller är relaterat till utlottningen.

3. BEHÖRIGHET ATT DELTA

Alla personer över 18 år har rätt att delta. Deltagare måste ha en giltig bostadsort i Sverige under kampanjperioden.

Anställda hos North Carolina SweetPotato Commission, det sponsrande företaget eller deras dotterbolag och partnerbolag, reklam- eller PR-byråer och familjemedlemmar (föräldrar, barn, syskon, makar och sambo) som är anknutna till något av de ovan nämnda företagen har inte behörighet att delta.

Endast ett tävlingsbidrag per person accepteras. Manipulering med robotiserade, automatiserade, programmerade eller liknande registreringsmetoder ogiltigförklarar alla tävlingsbidrag. Deltagare får inte använda sitt tävlingsbidrag som ett sätt att marknadsföra någon annan produkt eller tjänst; alla bidrag som anses marknadsföra andra produkter eller tjänster kommer att diskvalificeras och raderas.

4. DATASKYDD (ANVÄNDNING AV DATA)

Arrangören kommer på uppdrag av North Carolina SweetPotato Commission att samla in personligt identifierbar deltagarinformation som är nödvändig för att genomföra utlottningen. Uppgifterna som samlas in kommer endast att användas för att genomföra kampanjen. Arrangören kommer inte att vidarebefordra de uppgifter som samlats in – som en del av tävlingen – till tredje part. Genom att delta i denna tävling online godkänner deltagare att all personlig information används i enlighet med dessa villkor.