Tävlingsvillkor | Sweet Potatoes of North Carolina

Tävlingsvillkor

Tävlingsvillkor för att delta i tävlingen på sociala medier som North Carolina SweetPotato Commission anordnar, i vilket 6 tårtfat lottas ut den 5 oktober.

1. INTRODUKTION

I denna tävling har deltagarna möjlighet att vinna ett tårtfat. Hur deltagandet i denna tävling går till beskrivs i dessa officiella tävlingsvillkor. Denna tävling genomförs av mk2 GmbH i samarbete med North Carolina SweetPotato Commission. Tävlingen organiseras och genomförs av mk2 GmbH (”arrangör”). mk2 GmbH är registrerat i Tyskland. Företagets huvudkontor finns på följande adress:

mk² marketing & kommunikation GmbH
Oxfordstraße 24
D-53111 Bonn

Verkställande bolagsman: Maria G. Kraus
Säte: Tingsrätten i Bonn
Registernummer: HRB 8854
Momsregistreringsnummer: DE 812 960 610

Arrangören kan när som helst, utan föregående meddelande, göra ändringar av dessa villkor genom att publicera de ändrade villkoren på webbplatsen. Alla ändringar eller modifieringar träder i effekt vid publiceringen. Det är deltagarens ansvar att regelbundet besöka webbplatsen i syfte att få information om eventuella ändringar.

2. GENOMFÖRANDEPERIOD OCH PRIS

Denna tävling äger rum mellan 28/9 kl. 10 (CET) och 4/10 2020 kl. 23.59 (CET). Deltagarna kan vinna ett tårtfat. Dragningen av vinnarna äger rum 5/10 2020.

Priserna lottas ut bland alla deltagare i tävlingen och det är slumpen som avgör vem som vinner. Vinnarna meddelas personligt via privat direktmeddelande av en mk²-medarbetare och måste för att göra anspråk på priset höra av sig till arrangören via Facebook eller Instagram. Om vinnaren inte hört av sig inom en vecka efter att ha fått meddelandet om att hen har vunnit, går hen miste om priset och arrangören är fri att enligt samma tidigare nämnda förfarande dra en ny vinnare. Deltagaren ansvarar själv för att tillhandahålla korrekt adress och kontaktinformation. Offentliggörandet av vinnaren sker utan garanti. Priset kan inte tas ut i kontanter och det kan inte heller överföras till en annan person. Arrangörens beslut kan heller inte överklagas.

Alla deltagare intygar att de är införstådda med att tävlingen inte har någon koppling till Instagram, Facebook eller tillverkarna av priserna och på inget sätt sponsras, stöds eller organiseras av Instagram, Facebook eller tillverkarna. Deltagarna håller Instagram, Facebook och tillverkarna av priserna fria från allt ansvar och alla skyldigheter i samband med tävlingen.

3. RÄTT ATT DELTA

Alla personer som har fyllt 18 år har rätt att delta i tävlingen. Deltagaren måste under kampanjperioden ha sin hemvist i Sverige.

Medarbetare på North Carolina SweetPotato Commission, sponsringsföretaget eller dess dotterbolag liksom partnerföretag, reklam- eller PR-byråer liksom familjemedlemmar (föräldrar, barn, syskon, äkta makar och livspartner) till medarbetare på alla tidigare nämnda företag får inte delta i tävlingen.

Varje person får endast delta en gång. All eventuell manipulation med hjälp av robotar, automatiserade, programmerade eller liknande registreringsmetoder, leder till att aktuella registreringar att delta blir ogiltiga. Deltagaren får inte använda sin registrering till tävlingen som medel för att göra reklam för andra produkter eller tjänster. Alla registreringar som bedöms som reklam för andra produkter eller tjänster diskvalificeras och raderas.

4. DATASKYDD (DATAANVÄNDNING)

Arrangören registrerar, på uppdrag av North Carolina SweetPotato Commission, de av deltagarnas personuppgifter som krävs för att genomföra tävlingen. De insamlade uppgifterna används endast för att genomföra tävlingen/kampanjen. Arrangören kommer inte – inom ramarna för tävlingen – vidarebefordra uppgifterna till tredje part. Genom sitt onlinedeltagande i tävlingen intygar deltagarna att de är införstådda med att alla personuppgifter används i enlighet med dessa tävlingsvillkor.