Söta framtidsvisioner – vart är North Carolinas sötpotatisodling på väg? – Sweet Potatoes of North Carolina

Söta framtidsvisioner – vart är North Carolinas sötpotatisodling på väg?

I vår intervju med Alexander M. ”Sandy” Stewart, Assistant Commissioner för Agricutural Services på North Carolina Department of Agriculture ger han hos en värdefull inblick i nuläget och framtidsförhoppningarna för North Carolinas sötpotatisindustri.

Vilken är din bedömning av nuläget och utvecklingen för North Carolinas sötpotatisindustri?

Alexander Stewart: Sötpotatis har sedan länge varit en av de viktigaste nyttoväxterna för North Carolinas lantbrukare. Lantbruket här är otroligt mångsidigt, och när det gäller växtföljd, kassaflöde, marknadsföring och allmän jordbruksdrift spelar sötpotatisen en mycket viktig roll  för exportmarknaden. Framförallt Europa har blivit en framgångssaga för North Carolinas lantbrukare och är en modell som vi bygger ut och vill överföra till andra marknader. Historien om North Carolinas sötpotatis är en historia om en nyttig super food som produceras på ett hållbart sätt och som exporteras till konsumenter världen över. Omöjligt att inte gilla!

Vilken var den största utmaningen som NCSP-lantbruket ställdes inför under detta ovanliga år?

Alexander Stewart: Precis som alla andra blev lantbrukarna också tvungna att anpassa sig efter den nya och utmanande situationen. Skyddet och säkerheten i lantbruksverksamheten var en högprioriterad fråga. Lantbrukarna har samarbetat nära med lokala och nationella hälsomyndigheter, arbetsmarknadsministeriet, universitetets rådgivningstjänst och även med oss för att garantera den personliga säkerheten. Alla medarbetare på ett lantbruk är som en stor familj och deras säkerhet var en prioritet för lantbrukare över hela North Carolina.

Vilka är visionerna för NCSP-lantbrukets framtid?

Alexander Stewart: Hållbarhet är nyckeln till framtiden för New Carolinas sötpotatis. Hållbarhet kan här definieras på olika sätt: Omvärld, ekonomi, marknadstillgång, teknologi osv. Tack vare innovationskraften hos våra lantbrukare, våra investeringar i forskning och teknologi liksom sötpotatisens kontinuerliga marknadsutveckling världen över är sötpotatisen idag bärkraftig och har en bra position och kommer även att ha det i framtiden. När det gäller framtiden på kortare sikt ser vi handelsavtal som en mycket viktig faktor för våra lantbrukare. Vi förlorar alla på att marknadstillgången begränsas.

Vad gör NCDA&CS lantbruksavdelning för att skydda och förbättra mark- och vattenresurser samt för att främja det ekologiska lantbruket?

Alexander Stewart: I nästan allt som NCDA&CS ägnar sig åt ligger fokus på resiliens och hållbarhet eftersom ett sunt klimat är en förutsättning för lantbrukarnas existens. Genomförande av mark- och vattenskyddsprogram är därför en självklarhet. Vissa insatser som jordbruksforskning för optimering av vattenanvändningseffektivitet är kanske inte lika uppenbara, men trots det lika viktiga. NCDA&CS erbjuder dessutom jordbruksrådgivning och bistår vid finansieringen av kostnader för ekologisk certifiering. Vi har en mängd hållbarhetsprogram som vi arbetar fortlöpande med att förbättra.

Finns det något som ni skulle vilja förmedla till NCSP-lantbrukets partner i Europa?

Alexander Stewart: Lantbruket i North Carolina blomstrar tack vare partnerskap på flera nivåer. Våra europeiska partner i hela leveranskedjan värdesätts av alla lantbrukare i North Carolina. Om man betraktar partnerskapet mellan Europa och North Carolina närmare, är målet tillgång till ett näringsrikt, smakrikt, högkvalitativt och överkomligt livsmedel för europeiska konsumenterna. Det finns många mellansteg mellan fälten i North Carolina och den europeiska tallriken som kräver många partner på vägen